FRÅN VISION TILL FÄRDIG LÖSNINGHUR KAN SIGMA HJÄLPA DIG ATT SKAPA EN UNIFIED COMMERCE?Boka möte med oss

 

VÅRT ERBJUDANDE

Sigma arbetar idag med stora system och handelsprojekt för globala kunder inom B2C och B2B och är marknadsledande i Norden på PIM-lösningar. Vi har stor erfarenheter av integrationsprojekt och har högsta certfiering inom betallösningar. Vi är prisbelönade för innovativ digital kommunikation, är Guldpartner med Microsoft och har era strategiska samarbetspartners inom området.
Vi är 1200 medarbetare i 7 länder. I Sverige har vi 20 kontor.

 

 

Unified Commerce as a Service

Premiär! Nu river vi murarna på riktigt. Sigma lanserar Unified Commere, baserad på best of breed-plattformarna Sitecore och Dynamics AX.

Kunder ser idag din verksamhet och alla dina kanaler som en helhet. De förväntar sig att kunna interagera och röra sig sömlöst mellan mobil, web, fysisk butik och kundservice. För att möta deras förväntningar behöver du en lösning som gör Unified Commerce till verklighet.


Unified Commerce bygger vidare på visionen om att riva murarna mellan marknadskanaler, interna system, informationssilos och affärsprocesser.


Alla roller på det säljande företaget bör ges tillgång till en 360° vy i gränssnitt som är anpassade efter affärsprocesserna. Omnikanalkonceptet utvecklas med hyperpersonalisering, d.v.s att kunderna skall mötas av relevant individanpassad interaktion, marketing automation och omnikanal-kommunikation. Kunden möter samma individuellt anpassade information oavsett kanal och kan fortsätta sina undersökningar och köpprocess därifrån den avslutades oavsett kanal. Det är enkelt att påbörja ett köp i en kanal, fortsätta någon annanstans och avsluta i en tredje kanal.


Uppdatering i realtid
Målsättningen med Unified Commerce är att leverera en helhetslösning med alla systemfunktioner som krävs för att bedriva en säljande verksamhet. Vi vill skapa transparens mellan alla system och att ge tillgång till en 360° vy av informationen oavsett vilken del och i vilket delsystem eller affärsprocess man arbetar med. Man skall kunna se samma kundinformation, orderinformation, lagerinformation, produktinformation, priser och erbjudanden i alla olika processer och alla gränssnitt och allt uppdateras i realtid.


Vi levererar allt ni behöver i IT-systemväg för e-handel, affärssystem, webb, marketing automation, logistik, PIM och CRM med mera, paketerat i EN lösning. Vår lösning är baserad på best of breed-plattformarna Sitecore, Dynamics AX och inRiver PIM och ersätter behovet av att integrera 7-15 enskilda spretiga system som alla drar åt olika håll i funktion, prismodell och arbetssätt.


För dig innebär det att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi sköter resten. Det innebär också:


● Minskat behov av investeringar – du betalar för det du nyttjar.

● Snabb implementation – integrationerna är redan klara.

● Stora positiva effekter på kundupplevelse, lojalitet och försäljning.

● Minskat behov av fokus på, managering av och kompetenser för olika system, licenser och processer.


Sigma visar hur man bygger kundupplevelser i världsklass utan att komplicera verktygsfloran, processer, integrationer, kompetenssäkring och utan större krav på investering, dessutom med skalbar teknik, leveransmetod och affärsmodell.
 

“Låt inte dina system bli isolerade öar”

 


 

 

COMMERCE

Vi korsbefruktar mellan expertisområden för att skapa morgondagens smarta lösningar för handeln.

Uppnå era mål inom commerce - e-handel, butik, lojalitet, pop up stores, mobile commerce, queue busting, 2nd screen, betalningar (inkl. PCI), BI, beacons, PIM, osv.


Sigma utvecklar alla delar av din affär och gör det enklare att driva effektiv handel oavsett kanal.


E-HANDEL

Vi hjälper dig med hela din e-handelslösning - B2B, B2C, Crowd Commerce, Social Commerce, rekommendationsmotor, personaliserat innehåll, personaliserad interaktion och personaliserade meddelanden, automatisering och stödfunktioner såsom webchat för kundtjänst, Marketing Automation, webbaserade administrationsgränssnitt inte bara för det säljande företaget utan också för företagskunder, inköpshantering, automatiserad prissättning, drop shipment, SEO.


Sigma är experter på e-handel men även på produktinformation (PIM), betallösningar (PCI DSS), kundlojalitet, sökordoptimering, rekommendationsmotorer, crowdbaserade lösningar, affärssystem, integration, kampanjer, design, UX, IoT, BI, osv. Det innebär att vi kan ta ansvar för en fungerande visionsbärande helhet.


Vi arbetar med ett spektrum av Best in Class-lösningar och partners för att kunna möta våra kunders olika behov:

● Sitecore CXM & Commerce Server

● Sitecore Powered by Dynamics AX

● Intershop

● Enferno Storm

● EPiServer Commerce

● Vergic

● Loop54


SIGMA SECURE

Under namnet Sigma Secure har vi samlat tjänster som ger maximal säkerhet för din organisations applikationer och nätverk. Det kan vara e-handel, kundregister med personuppgifter eller andra applikationer med information som är känslig för er eller er kund.

Exempel på tjänster:

● Penetrationstest

● Application Security Testing

● Web Application Firewall

● PCI DSS 3.0 (drift och utveckling)


KASSASYSTEM

Microsofts koncept Retail erbjuder mobila kassalösningar med ett färdigt gränssnitt för alla typer av tredje parts kassalösningar. Alla artiklar och tjänster hanteras via Dynamics AX för att sedan skickas till fysiska butiker och e-butiker.

Retail är en säker och kraftfull lösning som binder samman alla dina kanaler och möjliggör en personfierad och sömlös shoppingupplevelse. 

 

UC BENCHMARKING

Hitta era styrkor och svagheter i relation till andra.

Omvärlden förändras, förändras ni i takt med den? Idag är det viktigare än någonsin att kunna anpassa sig till omvärldens allt snabbare förändringar, inte minst för att omvärlden förväntar sig det.

Sigma kan ta temperaturen på er för att se hur mogna ni är i förhållande till er bransch avseende:

● IT-stöd

● Kanaler och marknadsföring

● Kundlojalitetsssytem

● etc.

 

 

CXM
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

Skapa relevanta relationer med dina kunder - i alla kanaler.

Vikten och behovet av en relevant kundupplevelse som kompletterar själva handelsfunktionen är idag mycket stort. Standardfunktionalitet som tillgänglighet, betalning och leverans kompletteras med relevans och personalisering i fråga om sortiment, erbjudande och kommunikation.


Det är en övergripande trend inom e-handeln idag – att med hjälp av verktyg i e-handelsplattformen stötta kundresan innan, under och efter ett köp. Verktygen hamnar i ett område som kallas övergripande för “Customer Engagement / Customer Experience Management” och består idag av flera olika metoder och funktioner för att stärka kundens köpupplevelse, där de vanligaste är:

●     Identifiering och personalisering

●     Kampanjmätning

●     Anpassat innehåll beroende på målgrupp

●     Anpassat sortiment beroende på kund

●     Återkoppling kring övergivna varukorgarCXM OPTIMERING

Om du vill hitta en väg att enklare prioritera och snabbare optimera dina kunders digitala upplevelse kan Sigma hjälpa till med en metod baserad på best practice från tusentals lösningar som löpande optimeras med SBOS. Metoden ger stöd till att snabbt definiera era styrkor baserat på era tekniska förutsättningar, er organisations kompetens och era resurser för de olika rollerna. Den ger också stöd till att identifiera vilka möjligheter som närmast bör prioriteras för att kunna dra nytta av möjligheten och vilken väg man ska ta dit.


Definiera dina styrkor och möjligheter och lägg grunden till din digitala transformation – på mindre än 6 veckor.
 
 

VI HJÄLPER DIG MED CXM

RECEIVER

Rätt information till rätt produkt. Köp/leverans/montering/service/ komplettering/FAQ

Agera snabbare på marknaden och öppna upp nya kanaler, allt efter önskade och nya kundbehov.

Skapa tydliga roller internt, vem som gör vad och hur skapar vi maximal kundupplevelse.

INTERACTOR

Låt sälj, support och marknad få samma kundinformation.

Leverera samma lagersaldo oavsett kanal.

Samla data till BI för att identifiera trender och kunna agera proaktivt

Följ de digitala spåren som kunderna lämnar efter sig. Skapa lojalitet.

Optimeringsverktyg som gör att ni kan aktivt jobba på konvertering i er e-handel.

Framtidssäkrad E-plattform med fokus på kundupplevelse.

PROMOTOR

Skapa actions/säljtriggers under köpprocessen beroende på hur kunden agerar. Marketing automation.

Anpassa kundupplevelsen och produktutbudet efter kundens behov.

Jobba med personaliserade erbjudanden och kampanjer.

Sensorer i butik som känner av och initierar digital personifierad skyltning, unika erbjudanden etc.

Smarta uppkopplade produkter möjliggör proaktiva tjänster & erbjudanden efter ett köp..
 

HUR VILL NI UTVECKLA ER AFFÄR INOM CXM?

Boka möte för att få inspiration och få höra hur andra i branschen arbetar med CXMBoka möte med oss


 

 

CXM OPTIMERING

Hitta en enklare och snabbare väg att prioritera och optimera dina kunders digitala upplevelse.

 

 

ANALYS & PERSONALISERING

Att kunna erbjuda relevanta kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Om du vill öka effekten i dina digitala kanaler, öka konvertering, fånga intresset från fler möjliga köpare och sälja mer till både nya och befintliga kunder måste du vara mer relevant. Det handlar om att på olika sätt öka personaliseringen och till det finns flera digitala metoder som t ex Inbound Marketing och Marketing Automation och det kommer dagligen nya.

Sigma hjälper dig välja den metod som passar er bäst – oavsett om det gäller enklare metoder baserade på regelstyrd publicering eller mer avancerade beräkningsmetoder för att förutse besökares agerande och behov.

 

 

DIGITALA STRATEGIER &
BUSINESS TRANSFORMATION

Hur ser er digitala karta och kompass ut? Är ni redo för framtidens utmaningar?

Många företag har levt länge med sina befintliga affärskanaler, allt ifrån det traditionella butiksledet till egen e-handel och till andra externa online-kanaler.

Problemet är att kanalerna ofta agerar som isolerade öar.  Det är här Sigma kommer in och svarar på följande frågor:

● Hur ska verksamheten utveckla sina kommande affärer och möta de framtida kundbehov som finns?

● Hur ska man kunna utveckla en skalbar affärsplattform som möter upp den vision och de tillväxtmål som är uppsatta?

● Hur ska verksamheten hinna med sin expansion utan att drunkna i interna processer och uppdatering av de kanaler som finns?


Sigmas kan genom sin erfarenhet och SBOS-metod säkerställa affärsmodeller, anpassa sammanhang och framtidssäkra e-plattformar som ligger till grund för företagets digitala prioriteringar I framtiden, samtidigt som de ska mappa in i verksamhetens organisation.

 


En digital strategi är en förutsättning för att kunna hålla fokus på rätt riktning och mål i en allt mer föränderlig omvärld. 

 

 

CROWD & PRE-TAIL

Engagera dina kunder och låt dem utveckla din affär.

“Crowd” är en tydlig trend med tekniska, sociala och ekonomiska drivkrafter. Effekterna av crowd syns i samtliga industrier. Världsbanken beräknar att crowdfunding kommer vara 1.8 ggr större än den globala riskkapitalindustrin år 2025.

Hur Crowd bäst implementeras i en organisation beror på vilken verksamhet man har och vilken nytta man är ute efter. 


Inom handel pratar man ofta om Crowd-lösningar i form av Pre-tail men det finns fler möjligheter – resan med Crowd har bara börjat.CROWD COMMERCE

Identifiera dina ambassadörer och låt dem tjäna pengar. Sälj mer, effektivare och öka kundlojalitet.

● Kan en kund samla vänner för att göra ett större inköp och därmed få rabatt?

● Kan ambassadören ha en egen brandad butik hos er?

● Är det lätt att erbjuda sina produkter & tjänster via er?

● Har ni en effektiv infrastruktur som lätt låter ambassadörer sälja i dynamiska sammanhang?CROWD SOURCING

Engagera dina kunder och ambassadörer till att göra det de älskar - designa, hjälpa, översätta, ta bilder, rösta, dela och motivera. Crowd Sourcing låter dig göra din affär smartare. Varför göra något själv sakta, dyrt och utan koppling till din marknad – när marknaden vill göra jobbet åt dig? Vi hjälper er nå era mål med teknologi och scenarier som stödjer Crowd Sourcing.CROWD FUNDING

De flesta som använder crowdfunding gör det inte för finansieringen, utan för att bygga marknad och sänka risk. Crowdfunding för handel kallas Pre-tail och hjälper dig veta hur kunden tänker med plånboken om en tänkt produkt eller tjänst. Sigma kan genom Pre-tail besvara frågor som ”hur många röda och hur många blå skall vi köpa in”, demografiska data och huruvida något har en marknad.CROWD INNOVATION

Kunder vill vara involverade, många har idéer och tankar. Historiskt har all kunddialog utom sälj bara varit förknippad med kostnader och därmed oönskad. Sigma erbjuder långt automatiserade kommunikationslösningar som välkomnar er marknad till en efterlängtad dialog i syfte till att öka er konkurrenskraft i form av ökad innovationskraft, trendspaning, försäljning och ökad kundlojalitet.

 

 

BRANDING, CONTENT & CREATIVE

Skapa en homogen profil i alla kanaler

Låt upplevelsen av ditt varumärke hänga ihop oavsett hur kontakten sker. När mötet genomsyras av samma själ, vad gäller innehåll och design i digitala kanaler och vid personliga kontakter i butik, ökar konvertering och försäljning.


Genom att sätta sig in i besökarens kontaktvägar till ditt företag och utveckla en stark strategi för branding och kampanjer får dina erbjudanden större effekt. Resultatet kommer att märkas i antal avslut.


MAVERICK - DIGITAL AGENCY BY SIGMA

På Sigmas digitala byrå Maverick har vi all kompetens du behöver. Vi kan utforma den visuella bilden och skapa relevant innehåll till kreativa kampanjer, som förstärker kundens positiva känsla och ökar lojaliteten. Givetvis arbetar vi kontinuerligt med effektmätningar av både varumärken och aktiviteter, för att ständigt kunna förbättra din affär.


Du kommer märka att det lönar sig att agera proaktivt med ett samordnat personligt anpassat innehåll, oavsett i vilken kanal du möter dina kunder och var de är i sin köpprocess.

 

 

BUSINESS TRANSFORMATION

Tänk reklam så lyckas du med interna förändringar.

Kommunikation med företagets kunder har ofta högsta prioritet och har förhoppningsvis en väl genomtänkt strategi. Men när det kommer till intern kommunikation om förestående förändringar är det ofta sämre ställt.


Genom att skapa ett kampanjtänk även kring intern kommunikation förbereds medarbetarna på det som komma skall och ges kanske även chansen att ta en aktiv del i förändringen.


PRISBELÖNT UPPDRAG

Inom Sigma har vi stor erfarenhet av intern förändringsledning. I ett prisbelönt uppdrag vågade kunden lägga om sin strategi kring internkommunikation - genom att tänka externkommunikation.


Med hjälp av interna ambassadörer och reklam via flygblad och mailutskick, behandlade de sina medarbetare som kunder och skapade en kampanjsajt för de nya utbildningarna. Sajten var en portal som slussade användaren vidare till befintliga kanaler för kunskap och lärande. Implementeringen av det nya systemet gick smidigare och snabbare än någonsin tidigare.
 

 

MDM & PIM

Hantera din information som en strategisk och värdefull tillgång.

Sigma är Skandinaviens mest erfarna Master Data Management & Product Information Management konsulter. Våra specialister har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, strategier, implementationer, processer och förvaltning av de olika marknadsledande plattformarna. I lösningarna administrerar vi relationer mellan och data om företagets affärskritiska masterdata såsom produkter, artiklar, bilder, filer, kunder och leverantörer, platsdata, digitala och tryckta kataloger och klassifikationer, prisinformation m.m.


Masterdata, produktdata och dess relationer integreras till Indesign, e-handel, ERP-system och ESB/Biztalk.


Sigma har lång erfarenhet av att införa PIM och MDM-system för olika typer av kunder, både inom B2C och B2B och är partner med bl.a. InRiver och Stibo Systems.

.

MDM

Master Data Management innebär förenklat en organisations centrala hantering av affärskritisk data som integreras och används av många olika system. Eftersom det används av flera integrerade system, kan ett fel i masterdatan orsaka allvarliga fel i övriga system som använder det. De större MDM-systemen såsom Stibo Systems STEP hanterar all sorts masterdata och relationerna dem emellan t ex produkter och artiklar, bilder och filer, kunder och leverantörer, platsdata, digitala och tryckta kataloger och klassifikationer.


MDM-systemen har stort fokus på datakvalitet, versionshantering, analys och mätbarhet samt funktionalitet för effektiv administration, workflowhantering och automatisering.


PIM

PIM innebär kortfattat en central hantering av produktinformation. Information som, förutom data om artikeln, krävs för att den ska kunna attrahera målgruppen. Exempelvis i form av bilder och säljande texter.


Med PIM hanteras informationen i ett centralt system och ändringar överförs i realtid till de olika kanalerna: e-handeln, webben, katalogen eller exempelvis mobila kanaler. Resultatet blir att alla alltid har samma information om produkterna, som texter, bilder och metadata. Och dessutom på rätt språk.


MIGRERINGSSTRATEGI

I samband med implementation av nya system med Master Data såsom MDM-, PIM- eller ERP-system så behöver en migreringsstrategi tas fram för hur man migrerar data från befintliga system till det nya mastersystemet. I de allra flesta fall så kompliceras saken av att verksamheten behöver kunna fortsätta att arbeta i de gamla systemen ända fram tills det nya systemet tas i bruk. Detta löser vi genom kvalitetssäkrade iterativa deltamigreringar i projekten. Sigma har genomfört ett flertal lyckade stora migreringsprojekt och har en välutvecklad migreringsstrategi, verktyg, processer och regelverk.


Med tidig insyn i er planering kan vi hjälpa till med att estimera och leverera en kvalitetssäkrad migrering.

 
 

IOT - INTERNET OF THINGS

Öppna upp en helt ny dimension i kundupplevelsen.

Datainsamling, mätning och optimering är en viktig komponent i e-handel men i den fysiska butiken har möjligheten att samla data och mäta länge varit begränsad i jämförelse. IoT gör att vi kan mäta aktiviteter i fysisk handel på samma sätt som vi idag mäter densamma på webben. Det skapar helt nya möjligheter till en anpassad kundupplevelse före, under och efter ett köp.


Sigma låter din virtuella och fysiska affär flyta samman med IoT.

 

Vi är mycket glada för vårt mycket goda samarbete med Sigma och deras driv att hjälpa våra gemensamma kunder att hitta rätt väg till Internet of Things och molnet. Kunderna kan känna sig trygga med leveranser inom dessa områden från Sigma.

Richard Lind, CTO Internet of Things, Microsoft 

 

ERP

Ett flexibelt affärssystem ger dig de bästa förutsättningarna på en föränderlig marknad - nu och i framtiden.

På Sigma arbetar vi med Microsoft Dynamics ERP (Enterprice Resource Planning) och då med programvarorna Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics NAV.


Med Microsoft Dynamics får du en heltäckande och användarvänlig lösning där allt ligger öppet för påverkan och förändring vartefter kraven och marknaden förändras.


MICROSOFT DYNAMICS NAV

Microsoft Dynamics NAV är ERP-lösningen för små och medelstora företag. Redan i sin grundversion täcker Microsoft Dynamics NAV de grundläggande funktioner ett företag behöver som exempelvis ekonomi, försäljningsflöde inklusive hantering av kundrelationer, logistik, produktion, affärsinformation och rapportering.


Microsoft Dynamics NAV är en ERP-lösning som enkelt kan växa i takt med att företaget växer och kraven på affärssystemet ökar. Även de mest avancerade funktioner kan lösas på ett enkelt sätt.


MICROSOFT DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX är Microsofts ERP-lösningar för företag som gör det möjligt förutse och hantera förändringar. För handeln ger denna enhetliga och kraftfulla lösning snabb effekt i hela kedjan, flexibilitet att maximera möjligheterna på en föränderlig marknad och enkelhet för att skapa förändring – både nu och i framtiden.


Dina kunder finns överallt, och för att kunna erbjuda dem en effektiv service måste du vara där de är. Ge en anpassad, relevant och effektiv service – överallt och när som helst, på alla enheter. Med våra servicefunktioner kan du:

● Interagera med kunderna i den kanal de föredrar – via webben, sociala nätverk, chatt eller mobil, med fullständiga servicefunktioner i flera kanaler.

● Ge dina anställda ett enda, enhetligt verktyg för att leverera snabb och kvalitativ kundservice via en gemensam kundtjänst.

● Korta ned svarstiderna, höja andelen lösta ärenden och öka kundernas självbetjäning med hjälp av en kraftfull kunskapsbas.

● Hantera och förbättra kundkvalifikationer och servicenivåavtal. Möjliggöra dynamisk styrning och köande för att säkerställa att servicemålen uppfylls.


Läs mer om vårt ERP erbjudande här:

http://business-solutions.sigmaitm.se/
 

 

FREDRIK LARSSON

COMMERCE, UCaaS, MDM & PIM, DIGITAL STRATEGIES
fredrik.larsson@sigma.se
+46 733 20 73 13

MAGNUS ENGSTRÖM

PIM, COMMERCE, UCaaS

magnus.engstrom@sigma.se

+46 733 20 73 06

HENRIK SKINSTAD

COMMERCE, UCaaS, PIM, CROWD, IOT

henrik.skinstad@sigma.se

+46 733 20 73 43

CARL MAGNUS SVENSSON

CXM, UX, DIGITAL STRATEGIES, BRANDING

carlmagnus.svensson@sigma.se

+46 708 65 65 75

LEO ADMANTIUS

ERP, DYNAMICS, UCaaS

leo.admantius@sigma.se

+46 761 04 25 70

PETER KNAPP

CXM, LOJALITETSPROGRAM, UX, BRANDING

peter.knapp@sigma.se

+46 708 85 03 03

FREDRIK AXELL

BUSINESS UNIT MANAGER UNIFIED COMMERCE

fredrik.axell@sigma.se

+46 73 070 01 56

JONAS STEFFENSSON

BUSINESS UNIT MANAGER DYNAMICS

jonas.steffensson@sigma.se

+46 733 51 41 85