UPPTÄCK MÖJLIGHETERNA 


VILKEN DIGITAL MOGNADSNIVÅ HAR DU?.

På Sigma pratar vi om tre olika mognadsnivåer för att nå optimal Unified Commerce.

 RECEIVER

Kunden är enbart mottagare


Det finns ingen koppling mellan den fysiska butiken och den digitala butiken utan det är unika processer och system för båda butiker. Kampanjer sker i olika kanaler men är av karaktären envägskommunikation där inte kunden har möjlighet att interagera. Företaget har startat föra samman digitala initiativ med strategiska mål. Gällande kundlojalitetssystem ligger fokus på den fysiska butiken. Den digitala butiken följs upp med hjälp av minimal statistik. Sociala kanaler används i marknadsföringssyfte men det finns ingen överordnad digital strategi.


INTERACTOR

Kunden interagerar


I denna fas skiftas fokus från digitala aspekter till strategiska mål. En optimering av den digitala butiken har startat där det centrala koncentreras på A/B tester och kundfokus. Vikten ligger på hur målgruppen uppfattar den digitala butiken och alla kampanjer. Dock är det långt ifrån en individualisering. Företaget förstår fördelen av en sammankoppling av den totala handeln och inleder ett strategiarbete gällande Unified Commerce. Den digitala butiken är totalt mobilanpassad. I alla kampanjer och kanaler uppmanas kunder att interagera och de gör detta i allt större utsträckning.


PROMOTOR

Få kunden att bli din förespråkare


Här skapas lojala kunder som talar väl om företaget i alla kanaler. Det byggs starka relationer genom dialog och individualisering. En infrastruktur är skapad enligt Unified Commerce som samkör både online och offline data tillsammans med kundens användarprofil. Det är möjligt att skapa intelligenta analyser som förutspår trender och kunders behov. Den fysiska och digitala butiken är fullt ut integrerade och sammankopplade. 

HUR VILL NI UTVECKLA ER AFFÄR?

Boka möte för att få inspiration och få höra hur andra i branschen arbetar med Unified Commerce
 

FREDRIK LARSSON

COMMERCE, UCaaS, MDM & PIM, DIGITAL STRATEGIES
fredrik.larsson@sigma.se
+46 733 20 73 13

MAGNUS ENGSTRÖM

PIM, COMMERCE, UCaaS

magnus.engstrom@sigma.se

+46 733 20 73 06

HENRIK SKINSTAD

COMMERCE, UCaaS, PIM, CROWD, IOT

henrik.skinstad@sigma.se

+46 733 20 73 43

CARL MAGNUS SVENSSON

CXM, UX, DIGITAL STRATEGIES, BRANDING

carlmagnus.svensson@sigma.se

+46 708 65 65 75

LEO ADMANTIUS

ERP, DYNAMICS, UCaaS

leo.admantius@sigma.se

+46 761 04 25 70

PETER KNAPP

CXM, LOJALITETSPROGRAM, UX, BRANDING

peter.knapp@sigma.se

+46 708 85 03 03

FREDRIK AXELL

BUSINESS UNIT MANAGER UNIFIED COMMERCE

fredrik.axell@sigma.se

+46 73 070 01 56

JONAS STEFFENSSON

BUSINESS UNIT MANAGER DYNAMICS

jonas.steffensson@sigma.se

+46 733 51 41 85